دریافت گزارشهای کامل و متنوع

در پنل Push-Pole می توانید انواع گزارش های ارسال پوش نوتیفیکشن خود را به ازاری هر اپلیکیشن داشته باشید